Skip to main content

 שירות במשרד התחבורה והרישוי

שירות וייצוג מוסכים  סוחרי רכב • חברות ביטוח

​שירי מתמחה בענף הרישוי, הרכב והתקינה בתיאום וביצוע פעולות מול גופי הממשל השונים 

משרד התחבורה/משרד הרישוי, משטרת ישראל, פרקליטות, אגף שיקום-משהב"ט, הביטוח הלאומי, רשות המסים. 

בכך יד אחת מבצעת את כל הפעולות הדרושות לפיתרון ולביצוע השירות באופן יעיל ומהיר.


השירות לעסקים במשרדי הרישוי ומשרד התחבורה חוסך את הזמן וההתעסקות עם בירוקרטיה משרדית, תקנות, חוקים ונהלים.

השירות מוזמן ומוענק באופן דיגיטלי, נוח וקל, באמצעות הנייד/המחשב האישי ומבוצע באותו היום בהתאם לשעות הפעילות.

השירות כולל ייצוג מלא במגוון שירותים ורשויות.


כיום שירי הוא הגוף הפרטי היחידי המורשה עפ"י החוקלטפל בפעולות הרישוי השונות המספק גם מעטפת דיגיטלית.
שירי מוסמך כבוחן רישוי רכב ממשרד התחבורה ובעבר ניהל והפעיל מכוני רישוי בעסקיו המשפחתיים, מכאן, הניסיון העשיר והידע בענף הרכב, הרישוי והתקינה למעלה מ-15 שנים.

ניהול התהליכים הבירוקרטיים מתבצע בצורה מקצועית, טובה ויעילה ביותר תוך שקיפות מלאה מול הלקוח והגעה לפתרונות באופן מהיר.
צרו קשר - מוסכים וחברות

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב


הרישיון לעיסוק בענף הרכב ניתן לפי צווי הפיקוח וחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב תשע"ו- 2016 והתקנות הנגזרות, יישום מדיניות לתקנות בדיקה לרישוי כלי רכב, קביעת מדיניות ודרישות המוסכים, מכוני רישוי, ובוחני רכב בפיקוח אכיפה ובקרה על פעילות המוסכים ומכוני הרישוי בהתאם.


לקבלת שירות חד פעמי או מתמשך לעוסק בענף, נא הרשם למערכת
ברישומך, תוכל לקבל התראות לענייני הענף כגון: עדכוני תקנות, חקיקה, נהלים וכדו'.

רישום עוסק קיים

​הנפקת רישיון עיסוק

רישיון להפעלת מוסך

השירות כולל ליווי אישי, טיפול והתנהלות מול משרד התחבורה וחברות לאספקת ציוד טכני למוסך לקבלת רישיון הפעלה למוסך מורשה.

רישיון סוחר ברכב

שירות זה מאפשר לקבל מידע ומדריך להנפקת רישיון תו סוחר מורשה - ללא עלות.

רישיון לוחית שלט במבחן

השירות כולל הכנה והגשת בקשה לרישום רישיון לשלט במבחן - סוחר ברכב/מוסך מורשה/יבואן/בונה מרכב/מעבדה.

רישיון סחר בחלפים

השירות כולל הכנה והגשת בקשה להנפקת רישיון סחר בחלקי חילוף, הכולל התנהלות מלאה מול משרד התחבורה.

ציוד מכני הנדסי

שירות לביצוע פעולות; העברת בעלות (שינוי רישום בעלים) , הקפאת רישיון, חידוש רישיון, ביטול רישיון

חברות ביטוח וסוכנים

שירי מייצג כיום מספר חברות ביטוח , כולל סוכני המשנה לשם ביצוע פעולות מבוטחים מול הרשויות, תיאום בין-משרדי, רכבים לאחר גניבה ושירותים מיוחדים נוספים.

דיוור וקשרי לקוחות

שירות זה מאפשר לדוור באופן אלקטרוני הודעות קשרי לקוחות/מבצעים.

רישום לקוח - סוחר/מתקין/מוסך

עיצום כספי לסוחר רכב / מוסך

במידה והוגשה תלונה נגדך ו/או נפתח הליך משמעת/בירור/עיצום כספי ע"י משרד התחבורה נגדך 

נוכל לסייע לך בהתנהלות וייצוג מול משרד התחבורה לפתרון ההליך.

לשם כך, נא צור קשר ופרט את פנייתך. ניצור עמך קשר בשיחה חוזרת בהקדם.

​שירות לסוחר רכב

שירות במשרד הרישוי / משרד התחבורה

תשלום תו סחר

שירות זה מאפשר לבצע תשלום/עדכון התשלום לתו סוחר.

רישיון (תו) סוחר

שירות זה מאפשר לקבל מדריך לצורך בקשה לרישום רישיון סוחר מול משרד התחבורה ללא תשלום.

שלט (לוחית) במבחן

שירות מלא להנפקת רישיון שלט במבחן למוסך/סוחר רכב/יבואן.

העברת בעלות לצמ"ה

שירות לציוד מכאני הנדסי - העברת בעלות, הסרה/רישום שעבוד, הפקת רישיון.

קיזוז אגרת טסט

שירות זה מאפשר לבצע קיזוז יחסי לאגרת הטסט השנתי.

החזר אגרת רישוי

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת החזר יחסי על אגרת רישוי ששולמה.

הפקת תו סוחר 2024

שירות זה מאפשר להפעיל/להפיק תו סוחר לשנת 2024 למי שאושר וטרם קיבל בדואר.

ביטול הורדה מהכביש - פירוק

שירות להחזרת רכב לכשירות (לכביש) לאחר הודעה על פירוק.

דיוור וקשרי לקוחות

שירות זה מאפשר לדוור באופן אלקטרוני הודעות קשרי לקוחות/מבצעים.

רכב לאחר גניבה

שירות זה מאפשר התנהלות מלאה מול הרשויות להשבחת רכב לאחר גניבה.

ערוץ עדכוני רישוי - ווטסאפ

ערוץ הווטסאפ הרשמי (ערוץ שקט) , התעדכנו בכל העדכונים החשובים באמת.

ערוץ עדכוני רישוי - טלגרם

ערוץ הטלגרם הרשמי (ערוץ שקט) , התעדכנו בכל העדכונים החשובים באמת.

שירות למפעל מורשה

מתקין/מוסך/רישום אביזרים במשרד הרישוי

רישיון להתקנת אביזרים

שירות זה מאפשר ייצוג ורישום מפעל להתקנת אביזרים לרכב.

רישום שינוי מבנה

שירות זה מאפשר ייצוג במשרד הרישוי לצורך רישום שינוי מבנה / התקנה / הסרת אביזרים על בסיס מסמכי מתקין.

דיוור וקשרי לקוחות

שירות זה מאפשר לדוור באופן אלקטרוני הודעות קשרי לקוחות/מבצעים.

שירות לארגונים ומוסדות

משרד הרישוי, התחבורה, مكتب الترخيص, اور شيري, זימון תור למשרד הרישוי