רישיון להפעלת מוסך, רישום רישיון למוסך מורשה, קבלת רישיון למוסך, רישיון, מוסך, מנהל מקצועי, אישור ניהול, הסמכה, מקצועות ענף הרכב, מכונאות בנזין, דיזל, אוטוטק, רכב קל, עיצום כספי מוסך, הליך משמעת מוסך, הליך נגד מוסך, ייצוג מול משרד התחבורה, طلب رخصة كراج

Skip to main content

רישיון להפעלת מוסך

שירות להנפקת רישיון מוסך | ייצוג מול משרד התחבורה

דרישות סף לרישום מוסך

   על השירות;
השירות מוצע בדומה למייצג/בא-כח, אל מול משרד התחבורה וחברות יבוא הציוד הטכני למוסכים.
השירות כולל את כל ההתנהלות הבירוקרטית מול משרד התחבורה וכן גם איסוף הצעות מחיר לציוד טכני ותכנון המוסך.

רישום מוסך מורשה הוא תהליך ארוך אך משתלם!
לצורך התחלת "הנעת הגלגלים" וטרם תיאום פגישת הכרות, יש לדאוג כי ברשותך הדרישות והתנאים כמפורט;

 • מנהלים מקצועיים העומדים בתנאים הבאים:
 1. בעלי כתב הסמכה למונאות או אוטוטק רכב קל. 
 2. בעלי תעודת השתלמות ECAR (למקצועות מכונאות או חשמל).
 • שטח ומבנה המוסך
  110 מ"ר (לכל הפחות) לפי החלוקה הבאה:
 1. שטח עבודה 75 מ"ר.
 2. חדר שיפוצים 10 מ"ר.
 3. מחסן כלים וחלקים 8 מ"ר.
 4. משרד (כולל חדר המתנה) 7 מ"ר.
 5. חדר אוכל + שירותים 10 מ"ר.
** שטח חניה ותמרון 225 מ"ר. **


מסמכים הדרושים לרישום מוסך


 1. חוזה שכירות, בעלות או חכירה עדכני בתוקף לפחות 12 חודשים - של שטח המוסך.
 2. תוכנית בקנה מידה של 1:100 - המתארת את שטח המוסך, מיקומו, דרכי הגישה אליו, והרחובות הקרובים אליו
 3. כתב התחייבות או תצהיר חתום על ידי עורך דין - לפיו המוסך בכתובת המבוקשת, יפעל לאחר קבלת רישיון עסק או אישור מאחד מהבאים:
  הרשות המקומית/המועצה האזורית/אישור ועדת בניין ערים מקומית, שהמקום מתאים להפעלת מוסך לתיקון רכב.

 • אישורים של בעלי המוסך
 1. צילום תעודה מזהה כולל ספח.
 2. כתב התחייבות חתום בפני עורך דין.
 3. בעלות על שטח המבנה.
 4. חיוב ברישיון עסק של הרשות המקומית או המועצה המקומית.
 5. חיוב העסקת מנהל מקצועי או הודעת שינויים במוסך (החלפת מנהל מקצועי, בעלות ואחרים)

 • אישורים של המנהל המקצועי
 1. צילום כתב הסמכה או אישור ניהול למוסך, לפי הבקשה (למקצועות מכונאות או חשמל יש לצרף אישור השתלמות ECAR).
 2. צילום רישיון נהיגה בתוקף המתאים לסוגי הרכב שבטיפול המוסך.
 3. התחייבות מנהל מקצועי למקצוע מכונאות רכב.
 4. תצהיר משותף לבעלי מוסך ולמנהל מקצועי - חתום בפני עורך דין.
 5. תצהיר למנהל מקצועי המחזיק ברישיון, הסמכה או אישור ניהול חתום בפני עורך דין.
 6. הסכם עבודה - חתום על ידי בעלי המוסך והמנהל המקצועי.

 • רישומי מס
 1. הזמנת תיקון או כרטיס עבודה מספר 001.
 2. חשבונית מס או קבלה.

* במידה ומגישת הבקשה היא חברה בע"מ - יש לצרף גם אישור רישום חברה מרשם החברות, כולל אישור על מורשי החתימה ותאגיד החברה, תצלום תעודה מרשם החברות ואישור רואה חשבון על מורשי חתימה בשם החברה והרכב בעלי המניות. במקרה של שותפות - יש להגיש אישור מרשויות המס על הרכב השותפים.

כלים וציוד נדרש (ציוד למוסך)

הרשימה המלאה עפ"י הרישיון הדרוש תינתן בפגישת האיבחון וההיכרות.

כמוכן, השירות כולל קבלת הצעות מחיר ממספר ספקים לציוד לאיבזור המוסך, איבזור ראשוני ואיבזור מתמשך

ייצוג מוסך - משרד התחבורה

במידה והוגשה תלונה כנגד המוסך ו/או נפתח הליך משמעת/עיצום כספי ע"י משרד התחבורה כנגד המוסך 

נוכל לסייע לך בהתנהלות וייצוג מול משרד התחבורה לפתרון ההליך.


לשם כך, נא צור קשר באמצעות המייל האדום ופרט את פנייתך. ניצור עמך קשר בשיחה חוזרת בהקדם.

משרד הרישוי, התחבורה, مكتب الترخيص, اور شيري, זימון תור למשרד הרישוי