Skip to main content

תו / תג חניה לנכה

שירות להכנה והגשת בקשה לתג חניה לנכה

הזמנת שירות

​מה לצרף לבקשה


 • תעודת זהות + ספח.
 • רישיון רכב + אישור ניהול חשבון בנק.
 • מסמכים רפואיים.
  ניתן להגיש מסמכים בשפות עברית ואנגלית בלבד.


הערות

 • תג חניה ללא כיסא גלגלים מאפשר חניה בחניית נכים רגילה בלבד.
 • במידה ואושרה בקשתך, אך התג טרם הגיע, באפשרותך לחנות בחניה המסומנת בכחול לבן או בחנית נכים, ובלבד שבדקת כי הרכב מופיע במאגר רשות הרישוי.
 • במידה ונתקלת בקושי לבצע רישום באמצעות המערכת, ניתן לקבל שירות נגיש בצירוף המסמכים הדרושים באמצעות לחצן "שירות וטיפול נגיש" מטה.

מי רשאי לקבל תג חניה לנכה?


 • מי שנקבעה לו דרגת נכות של לפחות 60%, ותנועתו בדרכים ללא רכב עשויה לערער את מצב בריאותו.
 • מי שמוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים ו/או קביים לצורך ניידותו.
 • מי שזקוק לרכב כאמצעי תנועה בשל רגליו הנכות.
 • בעל תעודת עיוור של משרד הרווחה.
 • הורים לילד נכה (העומד בתנאים לקבלת תג נכה).
 • נכה משרד הביטחון.
 • מוגבלי ניידות בכל הגילאים (כולל "מתקשים בהליכה" וכאלו הסובלים מכאבי גב המקרינים לרגליים).
 • נפגעי פעולות איבה בעלי אישור של ביטוח לאומי
שירות ומענה נגיש

תהליך קבלת תג נכה

לבקשת תעודת נכה יש לצרף: 
 • מספרי הרכב המבוקשים (עד שניים) - מילוי בטופס השירות.
 • צילום תעודת זהות (ת.ז.) וספח תעודת הזהות.
 • צילום פרוטוקול רפואי או אישור ממשרד הבריאות: מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על יכולת התנועה או העתק מפרוטוקול הועדה הרפואית (למי שבעל דרגת נכות רפואית בשיעור של 60% ומעלה).
 • צילום רישיונות רכב 
  • במידה ובעל הרכב הוא האישה / הבעל / הילדים, יש לצרף ת.ז וספח של בעל הרכב להוכחת קרבה משפחתית.
  • במידה ובעל הרכב הוא אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס החתום ע"י בית המשפט.
  • במידה והרכב רשום על שם מעסיק הנכה, יש לצרף אישור ממקום העבודה על כך שהרכב לרשות ובשימוש הנכה. אם מדובר ברכב מחברת ליסינג, יש לצרף לאישור הסכם חכירה עם הנכה הכולל: לוגו חברת הליסינג, חותמת החברה, מספר הרכב, שם ומספר זהות של הנכה.
  • במידה ומדובר במונית, יש לצרף הסכם שכירות חתום על ידי עו"ד.
  • הנכה אינו חייב להחזיק רשיון נהיגה; מסיע הנכה יכול לקבל תג חניה משלו
  • הנכה אינו חייב להיות בעל הרכב (בעלים רשומים) – מסיע הרכב עבור הנכה זכאי להיות הבעלים

משרד הרישוי, התחבורה, مكتب الترخيص, اور شيري, זימון תור למשרד הרישוי

تتيح هذه الخدمة إمكانية تقديم طلب للإجراءات التالية: طلب جديد لبطاقة، طلب تجديد البطاقة، استكمال المستندات الناقصة كجزء من طلب جديد، تحديث المركبات المرتبطة بالبطاقة، الإبلاغ عن ضياع أو سرقة البطاقة، طلب إلغاء العلامة وطلب تخفيض في رسوم الترخيص