Skip to main content

שירות במשרד הרישוי לרכב

השירות מהווה תחליף דיגיטלי מקצועי לביצוע פעולות

השירות לרכב במשרד הרישוי חוסך מבעל הרכב את הזמן וההתעסקות עם בירוקרטיה משרדית, תקנות, חוקים ונהלים.

השירות מוזמן ומוענק באופן דיגיטלי, נוח וקל, באמצעות הנייד/המחשב האישי ומבוצע באותו היום בהתאם לשעות הפעילות.

השירות גם כולל איסוף מסמכים רשמיים מבית הלקוח והחזרה בסיום.

החזר אגרת רישוי

שירות זה מאפשר להגיש בקשה להחזר יחסי של אגרת הרישוי בתנאים מסויימים.

בדיקת מעבדה מוסמכת

שירות זה מאפשר לתאם בדיקת מעבדה מוסמכת לטסט או בדיקה עפ"י תקנה 281(ד) לרכב/אופנוע/משאית.

יבוא אישי לרכב

שירות זה מאפשר לתאם איסוף רכב מהנמל, שחרור, תקינה ורישום הרכב עד לרישיון קבוע.

ביטול הורדה מהכביש (פירוק)

שירות זה מאפשר לתאם הכשרת הרכב (ביטול הורדה מהכביש - פירוק).

העברת בעלות לפי צו ירושה

ביצוע שינוי רישום בעלות בכלי רכב עפ"י צו ירושה/צו קיום צוואה

שירות לצמ"ה

שירות זה מאפשר להזמין ביצוע פעולות לציוד מכני הנדסי.

רישום נקודות עיגון

שירות זה מאפשר לתאם רישום נקודות עיגון לרכב משא.

תלונה על סוחר רכב

שירות זה מאפשר לקבל מידע על הגשת תלונה על סוחר רכב בגין אי עמידה בתנאים.

ביטול רישום רכב

שירות זה מאפשר לבצע ביטול הרישום לרכב - הורדה מהכביש באופן קבוע (לצמיתות).

שירות לרכב

משרד הרישוי, התחבורה, مكتب الترخيص, اور شيري, זימון תור למשרד הרישוי