Skip to main content

שירות במשרד הרישוי לנהג

השירות מהווה תחליף דיגיטלי מקצועי לביצוע פעולות

השירות לנהג במשרד הרישוי חוסך מבעל רישיון הנהיגה את הזמן וההתעסקות עם בירוקרטיה משרדית, תקנות, חוקים ונהלים.

השירות מוזמן וניתן באופן דיגיטלי, נוח וקל, באמצעות הנייד/המחשב האישי ומבוצע באותו היום בהתאם לשעות הפעילות.

השירות כולל איסוף מסמכים רשמיים מבית הלקוח והחזרה בסיום.

תג חניה לנכה

שירות הכנת תיק והגשת בקשה לתג חניה לנכה, עדכון רכב/אגרת רישוי לנכה

שירות במשרד הרישוי

שירות במשרד הרישוי לביצוע פעולות ובירורים ללא צורך בזימון תור או הגעה.

רישיון נהיגה

ביצוע בירורים ופעולות לרישיון נהיגה לרבות; חידוש, כפל, עדכון דרגה, בדיקות רפואיות, הסרת חסימה, ביטול פסילה ונוספים.

סיום מלווה - התראה

רישום לשירות התראה על מועד סיום מלווה/חידוש רישיון בתום נהג חדש.

שירות לנהג

משרד הרישוי, התחבורה, مكتب الترخيص, اور شيري, זימון תור למשרד הרישוי