שירות לסוחר רכב, קיזוז אגרת טסט, הגבלת העברת בעלות, החזר אגרת טסט, שלט במבחן, ביטול הורדה לרכב, העברת בעלות לצמה, הפעלת, הפקת תו סחר 2024, שינוי מבנה לרכב, רכב לאחר גניבה

Skip to main content

שירות לסוחר רכב

שירי מוסמך כבוחן רישוי רכב ומתמחה בשירות, ייצוג וטיפול מול הבירוקרטיה של משרד התחבורה ומשרד הרישוי, הן בפעולות הרישוי המורכבות לרכב ו/או לנהג והן בפעולות הפשוטות - ללא הצורך להגיע או להתמודד עם הבירוקרטיה.

לשירי ידע וניסיון למעלה מ-15 שנים בענף הרישוי והתקינה לרכב ולנהג, האלטרנטיבה המסופקת מעולה להתמודדות עם הבירוקרטיה והעומס במשרדי הממשלה ומשרדי הרישוי בפרט. השירות הניתן מאגד את כל מעטפת התיאום הבינמשרדי לקישור הגופים (הפרטיים, הציבוריים והממשלתיים) המתקשרים בתחום.

השירות ניתן בפריסה ארצית ובכל סניפי משרדי הרישוי והתחבורה

* השירות ניתן אך ורק לסוחרי רכב מורשים הפועלים עפ"י חוק ותנאי משרד התחבורה לפעילות זו.
להסר הספק - השירותים לא יינתנו לסוחרי רכב שאינם פועלים ממגרש רכב ("סוחרי מדרכה").
רישום לקוח - סוחר רכב

שירותים נפוצים

קיזוז אגרת טסט

שירות זה מאפשר לבצע קיזוז יחסי לאגרת הטסט השנתי.

רישיון (תו) סוחר

שירות זה מאפשר לקבל מדריך לצורך בקשה לרישום רישיון סוחר מול משרד התחבורה ללא תשלום.

שלט (לוחית) במבחן

שירות מלא להנפקת רישיון שלט במבחן למוסך/סוחר רכב/יבואן.

העברת בעלות לצמ"ה

שירות לציוד מכאני הנדסי - העברת בעלות, הסרה/רישום שעבוד, הפקת רישיון.

הגבלת העברת בעלות

שירות זה מאפשר לבדוק הגבלות בעלות/אחרות לרכב.

החזר אגרת רישוי

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת החזר יחסי על אגרת רישוי ששולמה.

הפקת תו סוחר 2024

שירות זה מאפשר להפעיל/להפיק תו סוחר לשנת 2024 למי שאושר וטרם קיבל בדואר.

ביטול הורדה מהכביש - פירוק

שירות להחזרת רכב לכשירות (לכביש) לאחר הודעה על פירוק.

שינוי מבנה לרכב

שירות זה מאפשר להזמין בדיקה לצורך רישום שינוי מבנה/יעוד לרכב.

רכב לאחר גניבה

שירות זה מאפשר התנהלות מלאה מול הרשויות להשבחת רכב לאחר גניבה.

ערוץ עדכוני רישוי - ווטסאפ

ערוץ הווטסאפ הרשמי (ערוץ שקט) , התעדכנו בכל העדכונים החשובים באמת.

ערוץ עדכוני רישוי - טלגרם

ערוץ הטלגרם הרשמי (ערוץ שקט) , התעדכנו בכל העדכונים החשובים באמת.

משרד הרישוי, התחבורה, مكتب الترخيص, اور شيري, זימון תור למשרד הרישוי