תשלום תו סחר

31.01.24 18:27 Comment(s) By iada

עדכון / תשלום תו סחר

תו סחר (רישיון סוחר) הוא רישיון הנושא באגרה שנתית,

אולם רישיון סוחר ניתן לשלם אך ורק בבנק הדואר במזומן/המחאה.


לרוב, תשלום האגרה לא נקלט במערכות משרד התחבורה , אשר גורם לא פעם לחוסר נעימות ולחסימת רישיון הסוחר או אי חידושו באופן אוטומטי.


השירות המוצע כולל:

תשלום אגרת תו הסחר.

עדכון התשלום בין הדואר לבין משרד התחבורה.

החזרת התו משולם.


במידה ושילמת את אגרת תו הסחר, ניתן להסתפק בעדכון התשלום בין הדואר למשרד התחבורה.

להזמנת השירות

שירותים נפוצים

רישום סוחר רכב

קיזוז אגרת טסט

שירות זה מאפשר לבצע קיזוז יחסי לאגרת הטסט השנתי.

הגבלת העברת בעלות

שירות זה מאפשר לבדוק הגבלות בעלות/אחרות לרכב.

החזר אגרת רישוי

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת החזר יחסי על אגרת רישוי ששולמה.

שלט (לוחית) במבחן

שירות מלא להנפקת רישיון שלט במבחן למוסך/סוחר רכב/יבואן.

ביטול הורדה מהכביש - פירוק

שירות להחזרת רכב לכשירות (לכביש) לאחר הודעה על פירוק.

העברת בעלות לצמ"ה

שירות לציוד מכאני הנדסי - העברת בעלות, הסרה/רישום שעבוד, הפקת רישיון.

הפקת תו סוחר 2024

שירות זה מאפשר להפעיל/להפיק תו סוחר לשנת 2024 למי שאושר וטרם קיבל בדואר.

רישיון (תו) סוחר

שירות זה מאפשר לקבל מדריך לצורך בקשה לרישום רישיון סוחר מול משרד התחבורה ללא תשלום.

שינוי מבנה לרכב

שירות זה מאפשר להזמין בדיקה לצורך רישום שינוי מבנה/יעוד לרכב.

רכב לאחר גניבה

שירות זה מאפשר התנהלות מלאה מול הרשויות להשבחת רכב לאחר גניבה.

ערוץ עדכוני רישוי - ווטסאפ

ערוץ הווטסאפ הרשמי (ערוץ שקט) , התעדכנו בכל העדכונים החשובים באמת.

ערוץ עדכוני רישוי - טלגרם

ערוץ הטלגרם הרשמי (ערוץ שקט) , התעדכנו בכל העדכונים החשובים באמת.

Share -